Blog Posts

การดาวน์โหลดด้วยTorrent

การดาวน์โหลดแบบ Torrent มี 2 โปรแกรมด้วย 1 โปแกรม uTorrent 2. โปรแกรม BitComet สามารถเลือกติดตั้งโปรแกรมใดโปแกรมหนึ่งก็ได้เลือกที่เราถนัด ...

การติดตั้ง internet download manager + crack แบบถาวร

การติดตั้ง internet download manager  + crack แบบถาวร มีขั้นตอนดังต่อไปนี้ 1. เปิดโปรแกรม Internet Download Manager v6.07 Build 12 + Cr...

ดาวโหลดอย่างไร

คลิกที่ดาวน์โหลด แล้วกด SKIP AD หรือ กด  บนขวา คลิกที่ดาวน์โหลดสำหรับ Medaifile กรอบอักษรขรุขระให้เหมือนและคลิกที่ดา...

การลงวินโดว์

1. ใส่แผ่น Windows7 ลงใน  CD-Rom  จากนั้นทำการ Boot Computer เมื่อเห็นข้อความดังกล่าวดังรูป ให้กด  Enter 1ครั้ง เพื่อเป็นการเข้าสู้หน้...

การแปลงไฟล์ ด้วย format factory

ขั้นตอนแรกของการแปลงไฟล์ ด้วย format factory  1.เปิดโปรแกรม format factory ขึ้นมาก่อน 2. เมือเปิดโปรแกรม  format...